Warriors Orochi 3 Ultimate achievements
8,341
(1,000)

Warriors Orochi 3 Ultimate

3.2 from 1209 votes

There are 44 Warriors Orochi 3 Ultimate achievements worth 8,341 (1,000), and 22 challenges

52,906 tracked gamers have this game, 204 have completed it (0.39%)

Achievement Details

Secret Achievement in Warriors Orochi 3 Ultimate

Secret Achievement907 (70)

Continue playing to unlock this achievement. (Secret)

  • Unlocked by 317 tracked gamers (0.6% - TA Ratio = 12.95) 53,029  

Achievement Guide for Secret Achievement

AuthorSolution
EmporerDragon
296,383 (183,654)
EmporerDragon
Achievement won on 22 Jun 16
TA Score for this game: 8,341
Posted on 07 September 14 at 01:48, Edited on 31 July 16 at 23:42
This solution has 37 positive votes and 5 negative votes. Please log in to vote.
One of the techniques that can be done in this game is the triple rush. To enact this, hit the character switch after your active character connects with a charge attack (any attack generated from the Y button, either standalone or finishing a combo). This will cause one of your allies to jump in with a rush attack. As that happens, switch to the third character for another rush attack, and then finally back to your starting character for the third rush attack to finish up the triple rush.

In this game, there are certain 3-warrior combos that will trigger a much more cinematic and devastating rush attack. For this achievement, you need to have used all 60 of those.

Each of the combos needs a particular warrior to be the trigger. If you do the standard "enemies knocked up, swap, slash in mid-air, swap, and smack into the ground" animation, it's not gonna count. You also need to get at least on kill with the Triple Rush, so you can't do it in the middle of a barren field.

For a complete list (Credit to the fine folks at the Koei Wiki):

1) Xiahou Yuan, Xiahou Dun, Xiahou Ba
2) Cao Ren, Dian Wei, Xu Zhu
3) Zhang Liao, Xu Huang, Zhang He
4) Zhou Yu, Taishi Ci, Sun Ce
5) Sun Shangxiang, Sun Ce, Sun Quan
6) Gan Ning, Ling Tong, Lu Meng
7) Zhang Fei, Guan Yu, Liu Bei
8) Guan Suo, Guan Ping, Guan Yu
9) Ma Chao, Huang Zhong, Zhao Yun
10) Xu Shu, Zhuge Liang, Pang Tong
11) Sima Shi, Sima Zhao, Sima Yi
12) Ma Dai, Pang De, Ma Chao
13) Wei Yan, Meng Huo, Zhurong
14) Lu Xun, Cao Pi, Jiang Wei
15) Zhenji, Yueying, Lianshi
16) Deng Ai, Meng Huo, Huang Gai
17) Keiji Maeda, Toshiie Maeda, Katsuie Shibata
18) Kanetsugu Naoe, Aya, Kenshin Uesugi
19) Yukimura Sanada, Kunoichi, Shingen Takeda
20) Kiyomasa Kato, Masanori Fukushima, Mitsunari Ishida
21) Yoshihiro Shimazu, Ginchiyo Tachibana, Muneshige Tachibana
22) Kenshin Uesugi, Shingen Takeda, Ujiyasu Hojo
23) Nagamasa Azai, Muneshige Tachibana, Hideyoshi Toyotomi
24) Muneshige Tachibana, Tadakatsu Honda, Keiji Maeda
25) Cai Wenji, Zhenji, Motochika Chosokabe
26) Daqiao, Mitsunari Ishida, Xiaoqiao
27) Xingcai, Ina, Guo Jia
28) Daqiao, Himiko, Bao Sanniang
29) Zhuge Dan, Sima Zhao, Sakon Shima
30) Dong Zhuo, Da Ji, Orochi
31) Yoshimoto Imagawa, Zhong Hui, Yuan Shao
32) Meng Huo, Ding Feng, Kotaro Fuma
33) Zhurong, Nene, Wang Yuanji
34) Goemon Ishikawa, Hideyoshi Toyotomi, Ling Tong
35) Zhang Jiao, Magoichi Saika, Gracia
36) Ranmaru Mori, Mitsuhide Akechi, Zhou Tai
37) No, Wang Yi, Oichi
38) Liu Shan, Motochika Chosokabe, Yoshimoto Imagawa
39) Kojiro Sasaki, Musashi Miyamoto, Xu Huang
40) Hanbei Takenaka, Jia Xu, Kanbei Kuroda
41) Hanzo Hattori, Kotaro Fuma, Ryu Hayabusa
42) Da Ji, Motonari Mori, Achilles
43) Kasumi, Kunoichi, Ayane
44) Diaochan, Okuni, Sanzang
45) Lu Bu, Cyborg Nezha, Yoshitsune Minamoto
46) Zuo Ci, Kanetsugu Naoe, Seimei Abe
47) Nobunaga Oda, Cao Cao, Nemea
48) Liu Bei, Ieyasu Tokugawa, Joan of Arc
49) Guo Huai, Masamune Date, Rachel
50) Sun Shangxiang, Kai, Sterkenburg Cranach
51) Sun Jian, Nene, Sophitia Alexandra
52) Ayane, Rachel, Momiji
53) Fu Xi, Nuwa, Shennong
54) Benkei, Yoshitsune Minamoto, Kiyomori Taira
55) Kiyomori Taira, Orochi X, Sun Wukong
56) Shuten Doji, Taigong Wang, Kaguya
57) Da Ji, Seimei Abe, Mae Tamamo
58) Susano'o, Yinglong, Human Nezha
59) Gyuki, Dodomeki, Hundun
60) Hundun, Kyubi no Kitsune, Orochi X
There are 12 comments relating to this Solution | Please log in to comment on this solution.
There are 2 other Solutions for this achievement
Do you have a question about this achievement? Please post it in the Warriors Orochi 3 Ultimate Forum

Related Achievements