Latest Batu Ta Batu News

Batu Ta Batu achievement list revealed

We have just picked up new achievements for Batu Ta Batu. There are 13 achievements worth a total of 1,000 Gamerscore, none of which are secret.

Posted 1 year ago by Rich Stone

Latest Batu Ta Batu Screenshots

Batu Ta Batu Screenshot 1Batu Ta Batu Screenshot 2Batu Ta Batu Screenshot 3Batu Ta Batu Screenshot 4Batu Ta Batu Screenshot 5Batu Ta Batu Screenshot 6Batu Ta Batu Screenshot 7Batu Ta Batu Screenshot 8