Shikigami no Shiro 3

Xbox 360

Shikigami no Shiro 3 Achievements

Most Earned

Reika Scenario Clear
Reika Scenario Clear30 (30)Reika Scenario Clear
Emelio Scenario Clear
Emelio Scenario Clear31 (30)Emelio Scenario Clear
Kim Scenario Clear
Kim Scenario Clear31 (30)Kim Scenario Clear
Kuga Scenario Clear
Kuga Scenario Clear31 (30)Kuga Scenario Clear

Least Earned

Extreme III Mode Clear
Extreme III Mode Clear150 (100)Extreme III Mode Clear
Extreme II Mode Clear
Extreme II Mode Clear104 (70)Extreme II Mode Clear
Extreme Mode Clear
Extreme Mode Clear71 (50)Extreme Mode Clear
Tsukiko Gallery Complete
Tsukiko Gallery Complete33 (30)Tsukiko Gallery Complete
All Shikigami no Shiro 3 Achievements