Tengai Makyo Ziria: Haruka naru Jipang

Xbox 360

Tengai Makyo Ziria: Haruka naru Jipang Achievements

Most Earned

要石破壊のイベントを見た
要石破壊のイベントを見た25 (25)要石破壊のイベントを見た
強門を倒した
強門を倒した27 (25)強門を倒した
稲荷女とのバトル終了
稲荷女とのバトル終了13 (12)稲荷女とのバトル終了
玉藻姫を倒した
玉藻姫を倒した15 (13)玉藻姫を倒した

Least Earned

全てのアイテムを入手した
全てのアイテムを入手した233 (100)全てのアイテムを入手した
全ての連携技を習得した
全ての連携技を習得した95 (50)全ての連携技を習得した
闇闘鬼会ランキングで入賞した
闇闘鬼会ランキングで入賞した228 (150)闇闘鬼会ランキングで入賞した
鬼神の紋章を入手した
鬼神の紋章を入手した74 (50)鬼神の紋章を入手した
All Tengai Makyo Ziria: Haruka naru Jipang Achievements