Tsuushin Taisen Mahjong Touryuumon

Xbox 360

Tsuushin Taisen Mahjong Touryuumon Achievements

Most Earned

通常あがり役10種類
通常あがり役10種類21 (20)通常あがり役10種類
100飜
100飜22 (20)100飜
2連勝
2連勝22 (20)2連勝
10勝
10勝23 (20)10勝

Least Earned

通常あがり役制覇
通常あがり役制覇903 (100)通常あがり役制覇
役満10回
役満10回319 (100)役満10回
役満5回
役満5回181 (60)役満5回で解除されます。
役満3回
役満3回72 (30)役満3回
All Tsuushin Taisen Mahjong Touryuumon Achievements