Friend feed
Hide feed

Nov27
Nov26
Nov25
Nov18
Nov04
CaptSizedDIRT 5
            Secret AchievementCaptSized won the Secret Achievement in DIRT 5 for 27 points
Nov03
CaptSizedDIRT 5CaptSized won 2 Achievements in DIRT 5 for 33 points
CaptSizedDIRT 5Long Jump achievementCaptSized won the Long Jump achievement in DIRT 5 for 21 points
CaptSizedDIRT 5+10 HRSPRS achievementCaptSized won the +10 HRSPRS achievement in DIRT 5 for 12 points
CaptSizedDIRT 5CaptSized started the game DIRT 5
May25
CaptSizedAnniversaryCaptSized is celebrating their birthday today!
Mar18
CaptSizedAnniversaryCaptSized is celebrating their 11-year anniversary of joining TrueAchievements.com
Mar15
CaptSizedForza Horizon 4Super7CaptSized started the Super7 DLC for Forza Horizon 4
Mar14
Mar11
CaptSizedForza Horizon 4Update #20CaptSized completed the Update #20 DLC for Forza Horizon 4
Mar10
CaptSizedForza Horizon 4CaptSized won 2 Achievements in Forza Horizon 4 for 55 points
Mar09
CaptSizedForza Horizon 4CaptSized won 4 Achievements in Forza Horizon 4 for 332 points
Mar05
Mar04
Feb25
Feb24
CaptSizedCaptSized has reached a new milestone: 150,000 TrueAchievement Score
CaptSizedForza Horizon 4CaptSized won 2 Achievements in Forza Horizon 4 for 93 points
Feb23
Feb22
Feb20
Feb16
CapsuledragonAnniversaryCapsuledragon is celebrating their 12-year anniversary of joining TrueAchievements.com
Feb15
CaptSizedFallout: New VegasCaptSized has rated the game Fallout: New Vegas 5 out of 5
CaptSizedDestiny 2CaptSized started the game Destiny 2
Feb14
CaptSizedDouble Kick HeroesCaptSized won 2 Achievements in Double Kick Heroes for 38 points
Feb10
CaptSizedForza Horizon 4Update #23CaptSized completed the Update #23 DLC for Forza Horizon 4

Recent Achievements

Capsuledragon's Recent Games

Borderlands 2 (Xbox 360)

10/2,72410/1,6251/69

Borderlands 2 (Xbox 360)
Contra

191/420125/2009/12

Contra
Daytona USA

224/224200/20012/12

Daytona USA