Friend feed
Hide feed

Aug04
Aug03
Chevalier588XCOM 2Chevalier588 won 2 Achievements in XCOM 2 for 28 points
Aug02
Triton06Forza Motorsport 7Triton06 started the game Forza Motorsport 7
Jul31
Jul30
Jul28
Chevalier588Space EngineersChevalier588 won 2 Achievements in Space Engineers for 66 points
Jul27
Jul25
Chevalier588Space EngineersChevalier588 started the game Space Engineers
Jul23
Chevalier588XCOM 2Chevalier588 won 3 Achievements in XCOM 2 for 67 points
Jul22
Chevalier588Sea of ThievesChevalier588 won 2 Achievements in Sea of Thieves for 115 points
Jul20
Ichigo588Ichigo588 has reached a new milestone: TA Ratio of 2.0
Jul19
Chevalier588XCOM 2Tinker achievementChevalier588 won the Tinker achievement in XCOM 2 for 14 points
Jul18
Ichigo588Sea of ThievesIchigo588 won 2 Achievements in Sea of Thieves for 43 points
Jul17
Ichigo588Space EngineersIchigo588 started the game Space Engineers
Jul15
Jul14
Chevalier588Sea of ThievesChevalier588 won 2 Achievements in Sea of Thieves for 78 points
Ichigo588Sea of ThievesIchigo588 won 2 Achievements in Sea of Thieves for 58 points
Chevalier588Chevalier588 has reached a new milestone: 30 Completed Games
Chevalier588Wolfenstein: The Old BloodChevalier588 completed the game Wolfenstein: The Old Blood and is the 4,447th gamer on the site to complete it
Jul13
Chevalier588Sea of ThievesChevalier588 won 2 Achievements in Sea of Thieves for 78 points
Jul12
Ichigo588Sea of ThievesIchigo588 started the game Sea of Thieves
Jul11
Chevalier588Deep Rock GalacticChevalier588 won 2 Achievements in Deep Rock Galactic for 102 points
Chevalier588Chevalier588 has reached a new milestone: Completion Percentage of 68%
Jul10

Recent Achievements

Chevalier588's Recent Games

XCOM 2

196/5,114155/1,52012/80

Space Engineers

420/5,712240/1,0007/29

The Outer Worlds

130/2,64490/1,0004/48