Friend feed
Hide feed

Aug08
Aug06
OdinsravenXeno CrisisOdinsraven won 2 Achievements in Xeno Crisis for 31 points
OdinsravenXeno CrisisOdinsraven started the game Xeno Crisis
OdinsravenUnderMineOdinsraven started the game UnderMine
Aug04
OdinsravenFallout 76Odinsraven won 2 Achievements in Fallout 76 for 42 points
OdinsravenFallout 76Odinsraven started the game Fallout 76
Jul29
OdinsravenCities: SkylinesOdinsraven won 3 Achievements in Cities: Skylines for 36 points
OdinsravenCities: SkylinesOdinsraven started the game Cities: Skylines
Jul26
Jul23
OdinsravenCarrionOdinsraven won 2 Achievements in Carrion for 17 points
OdinsravenCarrion
      Secret AchievementOdinsraven won the Secret Achievement in Carrion for 15 points
OdinsravenCarrion
      Secret AchievementOdinsraven won the Secret Achievement in Carrion for 2 points
OdinsravenCarrionOdinsraven started the game Carrion
OdinsravenOdinsraven has reached a new milestone: 4,750 Achievements Won
Jul22
OdinsravenForagerImperialist achievementOdinsraven won the Imperialist achievement in Forager for 86 points
Jul21
Jul20
OdinsravenForagerOdinsraven won 6 Achievements in Forager for 185 points
OdinsravenForagerMiner achievementOdinsraven won the Miner achievement in Forager for 30 points
OdinsravenForagerJester achievementOdinsraven won the Jester achievement in Forager for 14 points
OdinsravenForagerPathfinder achievementOdinsraven won the Pathfinder achievement in Forager for 41 points
OdinsravenForagerTycoon achievementOdinsraven won the Tycoon achievement in Forager for 13 points
OdinsravenForagerTomb Raider achievementOdinsraven won the Tomb Raider achievement in Forager for 41 points
OdinsravenForagerIce Breaker achievementOdinsraven won the Ice Breaker achievement in Forager for 47 points
Jul19
OdinsravenForagerRobotic achievementOdinsraven won the Robotic achievement in Forager for 73 points
Jul18
OdinsravenForagerOdinsraven won 2 Achievements in Forager for 42 points
OdinsravenForagerRoyal achievementOdinsraven won the Royal achievement in Forager for 22 points
OdinsravenForagerGemologist achievementOdinsraven won the Gemologist achievement in Forager for 20 points
OdinsravenForagerOdinsraven started the game Forager
Jul16
Jul14
OdinsravenNeon AbyssOdinsraven started the game Neon Abyss
Jul13
OdinsravenSOULCALIBUR VIOdinsraven won 3 Achievements in SOULCALIBUR VI for 157 points
Jul12
OdinsravenOdinsraven has reached a new milestone: 150,000 TrueAchievement Score
Jul11
OdinsravenCrossCodeOdinsraven won 2 Achievements in CrossCode for 79 points
OdinsravenCrossCodeOdinsraven started the game CrossCode
OdinsravenMinecraftOdinsraven won 3 Achievements in Minecraft for 82 points
OdinsravenMinecraft DungeonsOdinsraven won 2 Achievements in Minecraft Dungeons for 79 points
Jul08
OdinsravenStreets of Rage 4Odinsraven won 3 Achievements in Streets of Rage 4 for 168 points
Jul06
OdinsravenWest of DeadOdinsraven won 2 Achievements in West of Dead for 32 points
OdinsravenWest of DeadOdinsraven started the game West of Dead
Jul03
OdinsravenStreets of RogueOdinsraven started the game Streets of Rogue
OdinsravenThe MessengerOdinsraven started the game The Messenger
Jun27
Jun25
Jun24
Jun22
Jun21

Recent Achievements

Odinsraven's Recent Games

Golf With Your Friends

326/3,029255/1,00011/36

Xeno Crisis

31/7,62330/1,0002/32

UnderMine

69/12,28655/1,0007/96