Friend feed
Hide feed

Jul06
PilotHorizon556PilotHorizon556 has reached a new milestone: 95,000 TrueAchievement Score
Jul04
Jul02
Jun30
Jun25
Jun22
PilotHorizon556UnoPilotHorizon556 won 2 Achievements in Uno for 42 points
PilotHorizon556UnoWelcome achievementPilotHorizon556 won the Welcome achievement in Uno for 10 points
PilotHorizon556UnoPilotHorizon556 started the game Uno
Jun17
PilotHorizon556SnowRunnerPilotHorizon556 won 2 Achievements in SnowRunner for 143 points
Jun16
Jun07
Jun05
Jun04
PilotHorizon556DayZPilotHorizon556 won 3 Achievements in DayZ for 188 points
PilotHorizon556DayZGeared achievementPilotHorizon556 won the Geared achievement in DayZ for 143 points
PilotHorizon556DayZPilotHorizon556 started the game DayZ
Jun03
Jun01
May28
May27
May25
PilotHorizon556SnowRunnerPilotHorizon556 won 2 Achievements in SnowRunner for 31 points
PilotHorizon556SnowRunnerPilotHorizon556 started the game SnowRunner
May21
May20
May14
PilotHorizon556AnniversaryPilotHorizon556 is celebrating their 1-year anniversary of joining TrueAchievements.com
May05
Apr30
Apr19
Apr02
Apr01
Mar30
Mar29
Mar26
Mar25
Mar24
PilotHorizon556World War ZPilotHorizon556 won 3 Achievements in World War Z for 150 points
Mar21

Recent Achievements

PilotHorizon556's Recent Games

SnowRunner

469/3,502250/1,00010/37

Forza Horizon 4

4,629/11,1151,965/3,450107/169

Uno

42/1,82840/1,0002/12