Friend feed
Hide feed

Aug03
Aug02
Jul30
SilxencedForza Horizon 4Silxenced won 2 Achievements in Forza Horizon 4 for 49 points
Jul29
SilxencedForza Horizon 4Silxenced won 3 Achievements in Forza Horizon 4 for 70 points
Jul28
SilxencedForza Horizon 4Silxenced won 3 Achievements in Forza Horizon 4 for 127 points
Jul27
SilxencedForza Horizon 4Silxenced won 2 Achievements in Forza Horizon 4 for 68 points
Jul24
Jul14
Jul10
SilxencedAnniversarySilxenced is celebrating their 4-year anniversary of joining TrueAchievements.com
Jun26
Jun24
Jun23
SilxencedSkate 3Overexposed achievementSilxenced won the Overexposed achievement in Skate 3 for 40 points
Jun22
Jun19
Jun18
Jun17
SilxencedAfterparty
            Secret AchievementSilxenced won the Secret Achievement in Afterparty for 25 points
SilxencedAfterpartySilxenced started the game Afterparty
Jun08
SilxencedDayZSilxenced won 3 Achievements in DayZ for 189 points
SilxencedDayZBodily needs achievementSilxenced won the Bodily needs achievement in DayZ for 25 points
SilxencedDayZGeared achievementSilxenced won the Geared achievement in DayZ for 144 points
SilxencedDayZAct of mercy achievementSilxenced won the Act of mercy achievement in DayZ for 20 points
SilxencedDayZSilxenced started the game DayZ
SilxencedSkate 3Silxenced won 2 Achievements in Skate 3 for 70 points
SilxencedSkate 3In Stereo achievementSilxenced won the In Stereo achievement in Skate 3 for 35 points
Jun07
Jun06
Jun05
SilxencedSkate 3Silxenced won 2 Achievements in Skate 3 for 70 points
Jun03
SilxencedSkate 3Silxenced won 2 Achievements in Skate 3 for 36 points
SilxencedSkate 3T-Mobilized achievementSilxenced won the T-Mobilized achievement in Skate 3 for 18 points
SilxencedSkate 3Speed Demon achievementSilxenced won the Speed Demon achievement in Skate 3 for 18 points
May29
SilxencedSkate 3Employee #4 achievementSilxenced won the Employee #4 achievement in Skate 3 for 31 points
SilxencedNBA 2K20Geologist achievementSilxenced won the Geologist achievement in NBA 2K20 for 101 points
May28
SilxencedMinecraft DungeonsSilxenced won 2 Achievements in Minecraft Dungeons for 63 points
May27
May26
SilxencedMinecraft DungeonsSilxenced started the game Minecraft Dungeons
May25
May23
May20

Recent Achievements

Silxenced's Recent Games

Mafia III: Definitive Edition

66/3,66460/1,9604/85

Naruto To Boruto: Shinobi Striker

579/10,511250/1,00025/48

Forza Horizon 4

1,182/10,932615/3,45040/169