Friend feed
Hide feed

Feb22
Feb15
Thomas3773Thomas3773 has reached a new milestone: 110,000 TrueAchievement Score
Feb13
Feb12
Feb11
Thomas3773Portal 2Thomas3773 won 3 Achievements in Portal 2 for 52 points
Thomas3773Thomas3773 has reached a new milestone: 3,500 Achievements Won
Feb10
Thomas3773Happy WarsThomas3773 won 2 Achievements in Happy Wars for 59 points
Feb07
Thomas3773Thomas3773 has reached a new milestone: 275 Games Played
Feb05
Feb04
Thomas3773Portal 2Thomas3773 won 6 Achievements in Portal 2 for 51 points
Feb03
Feb02
Jan31
Jan29
Thomas3773The MediumThomas3773 started the game The Medium
Thomas3773Human Fall FlatThomas3773 won 3 Achievements in Human Fall Flat for 176 points
Thomas3773Human Fall FlatGolfThomas3773 started the Golf DLC for Human Fall Flat
Jan26
Jan25
Thomas3773Portal 2Thomas3773 won 3 Achievements in Portal 2 for 47 points
Thomas3773Portal 2Air Show achievementThomas3773 won the Air Show achievement in Portal 2 for 29 points
Thomas3773Portal 2High Five achievementThomas3773 won the High Five achievement in Portal 2 for 6 points
Thomas3773Portal 2Thomas3773 started the game Portal 2
Jan24
Jan22
Thomas3773WWE 2K20A Good Year achievementThomas3773 won the A Good Year achievement in WWE 2K20 for 203 points
Jan21
Jan20
Jan19
Jan18
Thomas3773AnniversaryThomas3773 is celebrating their 1-year anniversary of joining TrueAchievements.com
Jan17
Thomas3773Human Fall FlatThomas3773 won 2 Achievements in Human Fall Flat for 31 points
Thomas3773Human Fall FlatThomas3773 started the game Human Fall Flat
Jan14
Jan13
Jan12
Jan11
Thomas3773KINGDOM HEARTS IIIThomas3773 won 2 Achievements in KINGDOM HEARTS III for 213 points
Thomas3773Assetto Corsa300! achievementThomas3773 won the 300! achievement in Assetto Corsa for 24 points
Jan10

Recent Achievements

Thomas3773's Recent Games

Homefront: The Revolution

1,223/4,919610/1,45032/74

Disneyland Adventures

845/3,716335/1,00019/49

Assetto Corsa

77/13,70945/1,0003/41