Zaro Karos' Milestones

Milestones for Zaro Karos

Milestone Type Milestone Value Date Obtained
GamerScore 195,000 19 Aug 2019
Completed Games 135 14 Aug 2019
TrueAchievement Score 400,000 14 Aug 2019
Achievements Won 8,000 10 Aug 2019
GamerScore 190,000 10 Aug 2019
Completed Games 130 05 Aug 2019
TrueAchievement Score 390,000 02 Aug 2019
GamerScore 185,000 29 Jul 2019
TrueAchievement Score 380,000 17 Jul 2019
Achievements Won 7,750 11 Jul 2019
GamerScore 180,000 10 Jul 2019
Completed Games 125 10 Jul 2019
TrueAchievement Score 370,000 26 May 2019
TA Ratio 2.10 26 May 2019
GamerScore 175,000 25 May 2019
Games Played 250 21 May 2019
Completed Games 120 07 May 2019
TrueAchievement Score 360,000 02 May 2019
Achievements Won 7,500 05 Mar 2019
GamerScore 170,000 04 Mar 2019
Completed Games 115 24 Feb 2019
Completion Percentage 72 23 Feb 2019
TrueAchievement Score 350,000 18 Feb 2019
GamerScore 165,000 10 Feb 2019
Achievements Won 7,250 02 Feb 2019
GamerScore 160,000 14 Jan 2019
TrueAchievement Score 340,000 14 Jan 2019
Completion Percentage 71 09 Jan 2019
Completed Games 110 02 Jan 2019
Achievements Won 7,000 30 Dec 2018
TrueAchievement Score 330,000 23 Dec 2018
GamerScore 155,000 22 Dec 2018
Completion Percentage 70 21 Dec 2018
Completed Games 105 19 Dec 2018
Achievements Won 6,750 13 Dec 2018
Completion Percentage 69 13 Dec 2018
GamerScore 150,000 05 Dec 2018
TrueAchievement Score 320,000 05 Dec 2018
Completed Games 100 05 Dec 2018
Completion Percentage 68 21 Nov 2018
TrueAchievement Score 310,000 28 Sep 2018
Achievements Won 6,500 05 Sep 2018
GamerScore 145,000 03 Sep 2018
Games Played 225 24 Jul 2018
Completion Percentage 67 20 Jul 2018
TrueAchievement Score 300,000 18 Jul 2018
Completion Percentage 66 17 Jul 2018
Achievements Won 6,250 17 Jul 2018
Completion Percentage 65 09 Jul 2018
GamerScore 140,000 08 Jul 2018
Completed Games 95 06 Jul 2018
GamerScore 135,000 05 Jul 2018
TrueAchievement Score 290,000 05 Jul 2018
Achievements Won 6,000 03 Jul 2018
Completed Games 90 03 Jul 2018
TrueAchievement Score 280,000 28 Jun 2018
Completion Percentage 64 27 Jun 2018
GamerScore 130,000 27 Jun 2018
Achievements Won 5,750 09 Jun 2018
TrueAchievement Score 270,000 09 Jun 2018
Completion Percentage 63 08 Jun 2018
Completed Games 85 02 Jun 2018
GamerScore 125,000 31 May 2018
Completed Games 80 15 May 2018
TrueAchievement Score 260,000 15 May 2018
Achievements Won 5,500 23 Apr 2018
GamerScore 120,000 23 Apr 2018
Games Played 200 21 Apr 2018
TrueAchievement Score 250,000 18 Apr 2018
Completion Percentage 62 01 Apr 2018
GamerScore 115,000 27 Mar 2018
Achievements Won 5,250 22 Jan 2018
TrueAchievement Score 240,000 15 Dec 2017
Completed Games 75 15 Dec 2017
GamerScore 110,000 11 Dec 2017
Achievements Won 5,000 14 Oct 2017
TrueAchievement Score 230,000 03 Oct 2017
Completed Games 70 22 Sep 2017
GamerScore 105,000 27 Aug 2017
Completion Percentage 61 23 Aug 2017
TrueAchievement Score 220,000 23 Aug 2017
TA Ratio 2.10 21 Aug 2017
Completed Games 65 11 Aug 2017
Achievements Won 4,750 09 Aug 2017
TrueAchievement Score 210,000 25 Jul 2017
GamerScore 100,000 17 Jul 2017
TrueAchievement Score 200,000 11 Jul 2017
GamerScore 95,000 26 Jun 2017
TrueAchievement Score 195,000 25 Jun 2017
Achievements Won 4,500 22 Jun 2017
Games Played 175 22 Jun 2017
TrueAchievement Score 190,000 15 Jun 2017
TrueAchievement Score 185,000 01 Jun 2017
Completed Games 60 28 May 2017
GamerScore 90,000 04 May 2017
Achievements Won 4,250 23 Mar 2017
TrueAchievement Score 180,000 23 Mar 2017
TrueAchievement Score 175,000 11 Mar 2017
GamerScore 85,000 19 Feb 2017
TrueAchievement Score 170,000 08 Feb 2017
Completed Games 55 13 Jan 2017
Achievements Won 4,000 17 Dec 2016
Completion Percentage 60 14 Dec 2016
TrueAchievement Score 165,000 12 Dec 2016
Games Played 150 11 Dec 2016
GamerScore 80,000 09 Dec 2016
Completed Games 50 09 Dec 2016
TrueAchievement Score 160,000 06 Nov 2016
Achievements Won 3,750 23 Sep 2016
TrueAchievement Score 155,000 03 Sep 2016
Completion Percentage 59 01 Sep 2016
GamerScore 75,000 21 Aug 2016
Completion Percentage 58 06 Aug 2016
TrueAchievement Score 150,000 03 Aug 2016
Completed Games 45 02 Aug 2016
Achievements Won 3,500 29 Jul 2016
TrueAchievement Score 145,000 28 Jul 2016
Completion Percentage 57 28 Jul 2016
Completion Percentage 56 24 Jul 2016
GamerScore 70,000 23 Jul 2016
TrueAchievement Score 140,000 23 Jul 2016
Completion Percentage 55 23 Jul 2016
TA Ratio 2 23 Jul 2016
Achievements Won 3,250 22 Jul 2016
TrueAchievement Score 135,000 22 Jul 2016
Completion Percentage 54 22 Jul 2016
Completed Games 40 20 Jul 2016
TrueAchievement Score 130,000 17 Jul 2016
Completion Percentage 53 13 Jul 2016
GamerScore 65,000 02 Jul 2016
Completion Percentage 52 01 Jul 2016
TrueAchievement Score 125,000 27 Jun 2016
Completion Percentage 51 26 Jun 2016
Completed Games 35 20 Jun 2016
Achievements Won 3,000 19 Jun 2016
TrueAchievement Score 120,000 19 Jun 2016
TrueAchievement Score 115,000 13 Jun 2016
Completion Percentage 50 13 Jun 2016
GamerScore 60,000 12 Jun 2016
TA Ratio 1.90 10 Jun 2016
Completion Percentage 49 09 Jun 2016
TrueAchievement Score 110,000 07 Jun 2016
Completed Games 30 07 Jun 2016
TrueAchievement Score 105,000 25 May 2016
Games Played 125 02 May 2016
Achievements Won 2,750 19 Mar 2016
GamerScore 55,000 15 Mar 2016
Completed Games 25 05 Jan 2016
Completion Percentage 48 31 Dec 2015
Completion Percentage 47 28 Dec 2015
TrueAchievement Score 100,000 21 Dec 2015
Completion Percentage 46 28 Nov 2015
TrueAchievement Score 95,000 06 Nov 2015
Completed Games 20 03 Nov 2015
GamerScore 50,000 31 Oct 2015
TrueAchievement Score 90,000 31 Oct 2015
Achievements Won 2,500 30 Oct 2015
TA Ratio 1.80 18 Oct 2015
Completion Percentage 45 17 Oct 2015
TrueAchievement Score 85,000 11 Oct 2015
Completed Games 15 11 Oct 2015
Completion Percentage 44 07 Oct 2015
Completion Percentage 43 13 Sep 2015
TrueAchievement Score 80,000 13 Sep 2015
GamerScore 45,000 10 Sep 2015
Achievements Won 2,250 08 Sep 2015
TrueAchievement Score 75,000 06 Sep 2015
Games Played 100 05 Sep 2015
TrueAchievement Score 70,000 18 Aug 2015
Completed Games 5 11 Aug 2015
GamerScore 40,000 11 Aug 2015
TrueAchievement Score 65,000 11 Aug 2015
Achievements Won 2,000 27 Jun 2015
TrueAchievement Score 60,000 13 Jun 2015
GamerScore 35,000 01 Feb 2015
TrueAchievement Score 55,000 27 Dec 2014
Achievements Won 1,750 14 Dec 2014
TrueAchievement Score 50,000 21 Oct 2014
GamerScore 30,000 02 Oct 2014
Achievements Won 1,500 04 Jun 2014
TrueAchievement Score 45,000 30 Apr 2014
Games Played 75 17 Mar 2014
TrueAchievement Score 40,000 23 Jan 2014
GamerScore 25,000 20 Jan 2014
Achievements Won 1,250 16 Jan 2014
TrueAchievement Score 35,000 01 Jan 2014
GamerScore 20,000 13 Dec 2013
TrueAchievement Score 30,000 08 Dec 2013
Achievements Won 1,000 01 Dec 2013
TrueAchievement Score 25,000 07 Oct 2013
GamerScore 15,000 28 Sep 2013
TrueAchievement Score 20,000 12 Aug 2013
Achievements Won 750 12 Jul 2013
Games Played 50 11 Jul 2013
TrueAchievement Score 15,000 22 Mar 2013
GamerScore 10,000 22 Mar 2013
GamerScore 9,000 05 Mar 2013
Achievements Won 500 03 Feb 2013
GamerScore 8,000 27 Jan 2013
TrueAchievement Score 10,000 27 Jan 2013
GamerScore 7,000 28 Dec 2012
GamerScore 6,000 13 Nov 2012
TrueAchievement Score 7,500 24 Aug 2012
GamerScore 5,000 05 Aug 2012
GamerScore 4,000 12 Jun 2012
Achievements Won 250 12 Jun 2012
Games Played 25 11 Jun 2012
TrueAchievement Score 5,000 30 Mar 2012
GamerScore 3,000 28 Sep 2010
GamerScore 2,000 13 Mar 2009
TrueAchievement Score 2,500 13 Mar 2009
Achievements Won 100 18 Nov 2008
GamerScore 1,000 23 Sep 2008