Hide feed

Nov26
Nov25
NitrousSpeedHalo InfiniteNitrousSpeed won 2 Achievements in Halo Infinite for 33 points
Nov24
Nov23
Nov22
Nov21
Nov20
PAXO 09Darksiders GenesisPAXO 09 won 2 Achievements in Darksiders Genesis for 50 points

Recent Achievements

gamrdude1919394's Recent Games

Minecraft: Xbox One Edition

1,507/5,316930/2,02548/87

Minecraft: Xbox One Edition
ARK: Survival Evolved

2,364/3,2091,160/1,50028/33

ARK: Survival Evolved
Halo Wars 2

2,383/5,108910/1,75061/126

Halo Wars 2