Hide feed

Sep03
sithewoksithewok has reached a new milestone: 290,000 GamerScore
Aug30
sithewokOMORI
     Secret Achievementsithewok won the Secret Achievement in OMORI for 151 points
Aug28
sithewokCooking Simulatorsithewok won 2 Achievements in Cooking Simulator for 24 points
sithewokCooking Simulatorsithewok started the game Cooking Simulator
Aug21
Aug20
Aug16
sithewokTwo Point Campussithewok won 2 Achievements in Two Point Campus for 74 points
Aug15
sithewokTwo Point Campussithewok won 2 Achievements in Two Point Campus for 39 points
Aug14
Aug13
sithewokTwo Point Campussithewok started the game Two Point Campus
Jul23
sithewokOMORIsithewok completed the story in OMORI
sithewokOMORIsithewok won 2 Achievements in OMORI for 126 points
sithewokOMORI
     Secret Achievementsithewok won the Secret Achievement in OMORI for 94 points
sithewokOMORI
     Secret Achievementsithewok won the Secret Achievement in OMORI for 31 points
Jul22
sithewokOMORIsithewok won 4 Achievements in OMORI for 98 points
sithewokOMORI
     Secret Achievementsithewok won the Secret Achievement in OMORI for 30 points
sithewokOMORI
     Secret Achievementsithewok won the Secret Achievement in OMORI for 22 points
sithewokOMORI
     Secret Achievementsithewok won the Secret Achievement in OMORI for 22 points
sithewokOMORI
     Secret Achievementsithewok won the Secret Achievement in OMORI for 22 points
Jul21
sithewokEscape Academysithewok won 2 Achievements in Escape Academy for 90 points
Jul20
sithewokForza Horizon 5sithewok won 2 Achievements in Forza Horizon 5 for 34 points
Jul19
sithewokForza Horizon 5Hot Wheelssithewok started the Hot Wheels DLC for Forza Horizon 5
sithewokEscape Academysithewok won 3 Achievements in Escape Academy for 78 points
sithewokEscape Academysithewok started the game Escape Academy
Jul17
sithewokForza Horizon 5Mogul achievementsithewok won the Mogul achievement in Forza Horizon 5 for 67 points
Jul16
sithewokPowerWash Simulatorsithewok started the game PowerWash Simulator
Jul12
sithewokOMORIsithewok won 2 Achievements in OMORI for 43 points
sithewokOMORI
     Secret Achievementsithewok won the Secret Achievement in OMORI for 21 points
sithewokOMORI
     Secret Achievementsithewok won the Secret Achievement in OMORI for 21 points
Jul09
Jun30
sithewokHouse Flippersithewok started the game House Flipper
Jun29
sithewokOMORI
     Secret Achievementsithewok won the Secret Achievement in OMORI for 20 points
Jun27
sithewoksithewok has reached a new milestone: 420,000 TrueAchievement Score
Jun24
sithewokOMORI
     Secret Achievementsithewok won the Secret Achievement in OMORI for 28 points
Jun23
sithewokOMORIsithewok won 5 Achievements in OMORI for 91 points
sithewokOMORIOyasumi. achievementsithewok won the Oyasumi. achievement in OMORI for 17 points
sithewokOMORI
     Secret Achievementsithewok won the Secret Achievement in OMORI for 23 points
sithewokOMORIGood Morning! achievementsithewok won the Good Morning! achievement in OMORI for 16 points
sithewokOMORI
     Secret Achievementsithewok won the Secret Achievement in OMORI for 16 points
sithewokOMORI
     Secret Achievementsithewok won the Secret Achievement in OMORI for 15 points
sithewokOMORIsithewok started the game OMORI
Jun20
Jun19
Jun18
sithewokGorogoasithewok won 4 Achievements in Gorogoa for 612 points
sithewokGorogoaOld is New achievementsithewok won the Old is New achievement in Gorogoa for 177 points
sithewokGorogoaDevotion achievementsithewok won the Devotion achievement in Gorogoa for 147 points
sithewokGorogoaFifth Fruit achievementsithewok won the Fifth Fruit achievement in Gorogoa for 146 points
sithewokGorogoaFourth Fruit achievementsithewok won the Fourth Fruit achievement in Gorogoa for 141 points
sithewokGorogoasithewok completed the story in Gorogoa
Jun17
Jun16
Jun14
Jun13
sithewokFAR: Changing Tidessithewok started the game FAR: Changing Tides
sithewokAnniversarysithewok is celebrating their 10-year anniversary of joining TrueAchievements.com
Jun09
Jun07
May30
sithewokPac-Man Museum+sithewok won 2 Achievements in Pac-Man Museum+ for 33 points

Recent Achievements

sithewok's Recent Games

OMORI

558/2,918335/1,00016/41

OMORI
Cooking Simulator

24/11,71120/2,3502/76

Cooking Simulator
Two Point Campus

317/3,047210/1,00010/35

Two Point Campus