Friend feed
Hide feed

Nov30
Nov28
Nov27
xV Gypsy VxxV Gypsy Vx has reached a new milestone: Completion Percentage of 52%
Nov23
xV Gypsy VxHalo InfinitexV Gypsy Vx won 2 Achievements in Halo Infinite for 29 points
Nov22
Nov21
xV Gypsy VxHalo InfinitexV Gypsy Vx started the game Halo Infinite
Nov15
Nov14
xV Gypsy VxDead by DaylightxV Gypsy Vx won 2 Achievements in Dead by Daylight for 108 points
xV Gypsy VxDead by DaylightxV Gypsy Vx started the game Dead by Daylight
Oct30
xV Gypsy VxMusic RacerxV Gypsy Vx won 4 Achievements in Music Racer for 127 points
Oct16
xV Gypsy VxSecret NeighborxV Gypsy Vx started the game Secret Neighbor
Sep19
Sep12
Sep04
xV Gypsy VxxV Gypsy Vx has reached a new milestone: 200 Games Played
Sep01
Aug31
xV Gypsy VxGoat SimulatorxV Gypsy Vx won 2 Achievements in Goat Simulator for 150 points
Aug23
Aug22
xV Gypsy VxFar Cry 5
            Secret AchievementxV Gypsy Vx won the Secret Achievement in Far Cry 5 for 20 points
xV Gypsy VxFar Cry 5xV Gypsy Vx started the game Far Cry 5
Aug20
Jul30
xV Gypsy VxMoving OutxV Gypsy Vx won 3 Achievements in Moving Out for 262 points
Jul25
Jul23
Jul22
xV Gypsy VxxV Gypsy Vx has reached a new milestone: 135,000 TrueAchievement Score
Jul21
xV Gypsy VxWobbly LifexV Gypsy Vx started the game Wobbly Life
Jul20
Jul18
xV Gypsy VxBrawlhallaxV Gypsy Vx won 2 Achievements in Brawlhalla for 37 points
xV Gypsy VxBrawlhallaxV Gypsy Vx started the game Brawlhalla
xV Gypsy VxxV Gypsy Vx has reached a new milestone: 75,000 GamerScore
Jul17
xV Gypsy VxGang BeastsxV Gypsy Vx won 3 Achievements in Gang Beasts for 235 points
Jul07
Jun30
xV Gypsy VxRec RoomxV Gypsy Vx won 2 Achievements in Rec Room for 102 points
xV Gypsy VxRec RoomExplorer achievementxV Gypsy Vx won the Explorer achievement in Rec Room for 52 points
xV Gypsy VxRec RoomNewcomer achievementxV Gypsy Vx won the Newcomer achievement in Rec Room for 50 points
xV Gypsy VxRec RoomxV Gypsy Vx started the game Rec Room
Jun20
Jun06
Jun04
xV Gypsy VxJust Die AlreadyxV Gypsy Vx started the game Just Die Already
May28
May08
xV Gypsy VxMoving OutxV Gypsy Vx started the game Moving Out
May07
Apr28
xV Gypsy VxGang BeastsxV Gypsy Vx won 2 Achievements in Gang Beasts for 148 points
Apr25
Apr15
xV Gypsy VxValfarisxV Gypsy Vx started the game Valfaris
Apr11
Apr10
Apr05
xV Gypsy VxTekken 7xV Gypsy Vx started the game Tekken 7
Apr04
Mar24
Mar23
Mar20
Mar19
Mar15
xV Gypsy VxGang BeastsxV Gypsy Vx won 2 Achievements in Gang Beasts for 154 points
xV Gypsy VxGang BeastsxV Gypsy Vx started the game Gang Beasts
Jan21
ForgottenHero83AnniversaryForgottenHero83 is celebrating their 8-year anniversary of joining TrueAchievements.com
Dec27
ForgottenHero83AnniversaryForgottenHero83 is celebrating their birthday today!

Recent Achievements

xV Gypsy Vx's Recent Games

Gang Beasts

910/1,996550/1,00012/19

Gang Beasts
Halo Infinite

208/2,521125/1,60018/119

Halo Infinite
Dead by Daylight

122/12,90560/3,3203/178

Dead by Daylight