Friend feed
Hide feed

Sep17
Sep15
Sep13
Sep12
Sep11
Sep10
Sep09
xXSosukeAizenXxTell Me WhyxXSosukeAizenXx started the game Tell Me Why
Aug30
xXSosukeAizenXxDrake HollowxXSosukeAizenXx started the game Drake Hollow
Aug23
Aug21
xXSosukeAizenXxxXSosukeAizenXx has reached a new milestone: 275 Games Played
Aug20
xXSosukeAizenXxSpiritfarerxXSosukeAizenXx started the game Spiritfarer
Aug19
xXSosukeAizenXxRisk of RainxXSosukeAizenXx started the game Risk of Rain
Aug17
Aug15
xXSosukeAizenXxRogue CompanyxXSosukeAizenXx won 3 Achievements in Rogue Company for 122 points
Aug14
Aug11
Aug09
xXSosukeAizenXxxXSosukeAizenXx has reached a new milestone: 4,000 Achievements Won
Aug07
xXSosukeAizenXxUnderMinexXSosukeAizenXx started the game UnderMine
Aug05
xXSosukeAizenXxAnniversaryxXSosukeAizenXx is celebrating their 6-year anniversary of joining TrueAchievements.com
Aug04
Jul27
xXSosukeAizenXxCarrionxXSosukeAizenXx won 8 Achievements in Carrion for 123 points
xXSosukeAizenXxCarrionxXSosukeAizenXx started the game Carrion
Jul18
xXSosukeAizenXxNeon AbyssxXSosukeAizenXx won 2 Achievements in Neon Abyss for 48 points
xXSosukeAizenXxNeon AbyssxXSosukeAizenXx started the game Neon Abyss
Jul04
xXSosukeAizenXxSaints Row 2xXSosukeAizenXx started the game Saints Row 2
Jun26
Jun23

Recent Achievements

xXSosukeAizenXx's Recent Games

Borderlands 3

2,012/4,1541,165/1,93555/75

Disgaea 4 Complete+ (Win 10)

40/23,50120/1,0002/51

PHANTASY STAR ONLINE 2

1,689/2,580795/1,10022/30